Lična karta temerinskog vodovoda

Izvorišta Stanovnici temerinske opštine snabdevaju se vodom iz 17 bušenih bunara sa pet izvorišta, osam bunara je na crpnoj stanici Vašarište, dva bunara u Starom Đurđevu, četiri u Bačkom Jarku i tri u naselju Sirig. Dubina ovih bunara kreće se od 120 do 170 metara a izdašnost je od 360 do 900 litara u minuti….

Kako trošimo vodu

Na slavini koja loše zaptiva dnevno ode i do 40 litara vode – Voda za većinu nas dolazi iz slavine i dok god je ima u dovoljnim količinama, zadovoljavajućem kvalitetu i ne košta puno, ne razmišljamo o njenoj važnosti i vrednosti. Proces njenog dobijanja, prečišćavanja i transporta do naših domova retko nas zanima, a još…

Arsen u vodi predstavlja ozbiljan i dugotrajan problem

Voda se retko u prirodi nalazi u čistom stanju zbog svog svojstva da lako rastvara druge supstance – Kao dva osnovna resursa vode za piće koriste se podzemna i površinska voda. Podzemna voda je bolje zaštićena od spoljašnjeg zagađenja, ali zbog dugotrajnog kontakta sa podzemnim slojevima znatno je teža za proces prečišćavanja. Površinska voda je…

Voda u Sremu znatno bolja nego u Bačkoj i Banatu

Kvalitet vode za piće u Vojvodini je na  nezadovoljavajućem nivou. Za potrebe snabdevanja stanovništva vodom u Vojvodini koriste se bušeni bunari odnosno podzemne vode. Na osnovu podataka  i sprovedenih analiza u Vojvodini, 21 vodovodni sistem ne zadovoljava postojeće standarde. To su: Subotica, Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište, Kanjiža, Opovo, Alibunar, Kovin, Sombor, Apatin, Odžaci, Kula, Srbobran,…

Raspisan konkurs za objavljivanje knjiga

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (,,Sl. glasnik RS” broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.), člana 8. Odluke o budžetu opštine Temerin za 2018. godinu (“Sl. list opštine Temerin”, broj 23/2017)  i člana 2. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinanasiraju iz budžeta opštine Temerin (“Sl….

Tražite posao?

Ako tražite posao… DTD Ribarstvo Bački Jarak nudi stabilno zaposlenje, sigurnu zaradu sa mogućnošću napredovanja i usavršavanja

Voda ispravna, a i dalje nedostupna Zrenjanincima

Država i njene institucije nemi posmatrači u rešavanju problema snabdevanja građana ispravnom pijaćom vodom? Iako se činilo da će Zrenjaninci napokon dobiti ispravnu pijaću vodu u svojim slavinama i tako staviti tačku na višedecenijske probleme sa vodosnabdevanjem, po nekom nepisanom, ali uvek prisutnom pravilu, stvari iskomplikuje upravo onaj koji bi o građanima i njihovom zdravlju…

Sa Stojanom Tintorom o poeziji i politici – Naša priča

Kada ste napisali svoju prvu pesmu?                 Moram priznati da je to bilo davno, pre četrdesetak godina. Prvu pesmu sam napisao u maju 1975. godine. Tu pesmu sam objavio u studentskom listu „Mašinac“, kao student druge godine Elektro-tehničkog fakulteta. Sećam je se i danas, zvala se „Pored reke“… a počinje otprilike oako: „Rođen sam pored…

Na vreme zaštitite vodomere i unutrašnje instalacije od smrzavanja

Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanja i ozbiljna oštećenja mernog uređaja (vodomera) i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima, i iz tog razloga podsećamo da, zbog hladnoće koja je pred nama, treba ih blagovremeno i na odgovarajući način zaštititi. Na taj način mogu da se izbegnu prekidi vodosnabdevanja u objektima, koje su posledica havarija usled smrzavanja cevi…

Naša priča sa Mladenom Bastajom

Kako ste se odlučili da pišete za decu? Čovek se odluči tako što oseti da nešto postoji u njemu i treba da se iskaže. Kod mene je slučaj bio da se to desilo u petom razredu osnovne škole, na času srpskog jezika kada smo imali slobodan sastav. Tada sam napisao prvu pesmu i tada je…