Sa Stojanom Tintorom o poeziji i politici – Naša priča

Kada ste napisali svoju prvu pesmu?                 Moram priznati da je to bilo davno, pre četrdesetak godina. Prvu pesmu sam napisao u maju 1975. godine. Tu pesmu sam objavio u studentskom listu „Mašinac“, kao student druge godine Elektro-tehničkog fakulteta. Sećam je se i danas, zvala se „Pored reke“… a počinje otprilike oako: „Rođen sam pored…

Na vreme zaštitite vodomere i unutrašnje instalacije od smrzavanja

Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanja i ozbiljna oštećenja mernog uređaja (vodomera) i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima, i iz tog razloga podsećamo da, zbog hladnoće koja je pred nama, treba ih blagovremeno i na odgovarajući način zaštititi. Na taj način mogu da se izbegnu prekidi vodosnabdevanja u objektima, koje su posledica havarija usled smrzavanja cevi…

Naša priča sa Mladenom Bastajom

Kako ste se odlučili da pišete za decu? Čovek se odluči tako što oseti da nešto postoji u njemu i treba da se iskaže. Kod mene je slučaj bio da se to desilo u petom razredu osnovne škole, na času srpskog jezika kada smo imali slobodan sastav. Tada sam napisao prvu pesmu i tada je…

Naša priča sa Laslom Dujmovićem

Kako ste počeli da proizvodite vino? Kad sam dobio prvu svoju stomatološku platu, davne 1978. godine, odlučio sam da ću od nje proizvesti svoje prvo vino. Jednostavno, zato što su vina koja su se tada mogla naći na tržištu bila užasna, a ja sam se sećao ukusa vina svojih dedova i želeo sam da imam…

Virkanje u tuđi život

Iz dana u dan sve smo više „onlajn” Digitalna tehnologija, internet, društvene mreže postaju sve značajniji u mnogim segmentima naših života. Moglo bi se reći da nam je internet nešto kao još jedna „desna ruka“. Svakim danom sve više ljudi poznaju samo svet u kome su informacije dostupne putem interneta, u kome internet povezuje ljude…

Lična karta temerinskog vodovoda

Izvorišta Stanovnici temerinske opštine snabdevaju se vodom iz 17 bušenih bunara sa pet izvorišta, osam bunara je na crpnoj stanici Vašarište, dva bunara u Starom Đurđevu, četiri u Bačkom Jarku i tri u naselju Sirig. Dubina ovih bunara kreće se od 120 do 170 metara a izdašnost je od 360 do 900 litara u minuti….

Naša priča sa Markom Jovičićem

Kad si napisao svoju prvu pesmu? Moji prvi koraci u svetu poezije vezuju se za 2009. godinu na planini Beljanici, u Istočnoj Srbiji, kada smo kao Odred izviđača boravili u letnjem taboru u avgustu mesecu. Osvajali smo vrh te planine i moji drugari su hteli da ponesu neko kamen, neko drvo… da bi im to…

Arsen u vodi predstavlja ozbiljan i dugotrajan problem

Voda se retko u prirodi nalazi u čistom stanju zbog svog svojstva da lako rastvara druge supstance – Kao dva osnovna resursa vode za piće koriste se podzemna i površinska voda. Podzemna voda je bolje zaštićena od spoljašnjeg zagađenja, ali zbog dugotrajnog kontakta sa podzemnim slojevima znatno je teža za proces prečišćavanja. Površinska voda je…